Del siden

81 parceller

Alle ejere af grunde, der er udstykket fra matr. nr. 6 c og 6 ak, Hvidovre, er ved skøder forpligtet til at være medlemmer af foreningen. Det drejer sig om ejendommene Kløverprisvej 85-143, Rebæk Allé 28-42, Kirkebroen 54-78 og Gadestævnet 23-47 samt 30-68, ialt 81 parceller beliggende inden for de røde streger.

Foreningen er oprettet 26. marts 1944.

Rebæk Sø og rundkørslen øverst th. er gode fix-punkter til at guide besøgende til områdets villaveje.

Rebæk Sø og rundkørslen øverst th. er gode fix-punkter til at guide besøgende til områdets villaveje.